Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα για οποιαδήποτε χρήση:

  • Μεταβιβάσεις/αγοροπωλησίες ακινήτων

  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

  • Αποχαρακτηρισμούς από Δασαρχείο

  • Κτηματολόγιο ( Αιτήσεις Εκουσίας – Χωρικές Μεταβολές )

  • Διορθωτικές της Πράξης Εφαρμογής

  • Συνενώσεις ιδιοκτησιών

  • Συστάσεις καθέτων – οριζοντίων ιδιοκτησιών

Αποτυπώσεις ρεμάτων

Αποτυπώσεις οικοδομικών τετραγώνων

Εντοπισμός – Ευρέσεις ακινήτων

Καθορισμοί αιγιαλού και παραλίας

Φωτοερμηνείες με την χρήση στερεοσκοπίου

Τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίων