Σχέδιο Πόλεως

  • Έλεγχος περί Σχεδίου Πόλεως (βεβαιώσεις)
  • Διαγράμματα Εφαρμογής
  • Οικοδομησιμότητες
  • Διορθώσεις της Πράξης Εφαρμογής
  • Πράξεις Αναλογισμού
  • Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου (αναγνωρίσεις οδών)