Η Εταιρία

Η Χάραξη είναι μία νέα εταιρία που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 και έχει την έδρα της στην Σαλαμίνα. Η Εταιρία με τον σύγχρονο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των μελών της βρίσκεται σε θέση να αναλάβει πλήθος εργασιών στον τομέα της Τοπογραφίας, της μελέτης και της κατασκευής κτιρίων.


Στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις με συνέπεια και ταχύτητα.